زندگی مه آلود پریا

زندگی مه آلود پریا pdf

زندگی مه آلود پریا


در مورد زنی موفق و کاریزماتیک که مدیریت مهمانسرای بزرگ سنتی را عهده دار است مهمانسرای که در جذب مهمانهای ایرانی و خارجی رتبه اول را داراست پریا گرچه از استعداد و نبوغ بالایی برخوردار است بطوری که دیگران به موفقیت او رشک می بندند اما در گذشته اشتباهی بزرگی را مرتکب شده که جرات ابراز آن را به دیگران و نزدیکان خود ندارد در روند قصه کم کم گذشته او مانند کابوسی بر روح نا آرامش فرو آمده و به شدت آزارش می دهد و با مبتلا شدن به بیماری; عذاب وجدان او تشدید شده و; برای عبور از این بحران; با مشکلات فراوانی مواجه می شود descarga زندگی مه آلود پریا libro online gratis pdf!